Handelsbetingelser

OM IZANEL.DK
CVR. nr. 40305769
Godthåbsvej 64A
2000 Frederiksberg

Tlf. 41363636
E-mail: info@izanel.dk

HANDELS-, ABONNEMENTS- & LEVERINGSBETINGELSER

Produkter og serviceydelser udbydes af IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy www.zanel.dk

 

Læs venligst vilkårene herunder inden køb af vores serviceydelser samt produkter. DISSE BETINGELSER INDEHOLDER VIGTIGE BESTEMMELSER.

Velkommen til IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy
Tjenesterne leveres til dig af IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy (“IZANEL, Academy”, “vi”, “os”, “vores”) via vores websted på IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy (inklusiv ethvert websted, web-widget, mobilapplikation eller enhver anden lignende platform, ejet, kontrolleret, IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy) (“Webstedet”), underlagt følgende vilkår for brug (“Vilkårene”), opdateres fra tid til anden ved at uploade en revideret version af vilkårene og kan gøre det uden forudgående varsel til dig. Derfor bedes du gennemgå de vilkår, der er offentliggjort på dette sted med jævne mellemrum. Hver gang du får adgang til webstedet, accepterer du at være bundet af de gældende vilkår på det tidspunkt, du åbner webstedet. Hvis du ikke accepterer de reviderede vilkår, vil du ikke kunne bruge webstedet fuldt ud. Ud over vilkårene er din brug af tjenesterne også underlagt vores fortrolighedspolitik/privatlivspolitik her www.izanel.dk, da det samme kan ændres fra tid til anden (“Privatlivspolitik” ). Derudover kan du under anvendelse af visse funktioner på webstedet være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der gælder for sådanne tjenester

SERVICES & PRODUKTER

Via webstedet kan du åbne en konto hos IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy, gennemse IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy produkter/ydelser og købe IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy produkter, services og kurser (hver af ovenstående, separat, en “Service”, samlet “Services” eller ”produkt” samlet ”Produkter”). For at bruge tjenesterne skal du være mindst atten (18) år (eller den gældende myndighedsalder og kontraktlige kapacitet).

 

PROFESSIONEL (behandler)
Professionel markering vil fremgå på kurser der er beregnet til behandlere.
Til professionelle aftagere regnes virksomheder eller personer, der driver virksomhed registreret i kosmetikbranchen via CVR-registret, eller personer, der har gennemført eller er i gang med at gennemføre en professionel uddannelse accepteret af IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy
En stor del af de varer/serviceydelser/kurser IZANE.DK leverer, er af bl.a. sikkerheds- og sundhedsmæssige årsager forbeholdt anvendelse i skønhedssaloner til behandling udført af professionelt uddannet personale med autorisation (uddannelsesbevis) udstedt af et fra IZANEL Copenhagen synspunkt godkendt uddannelse.

Varer til professionelt brug må således ikke videresælges eller anvendes til andre formål end til de behandlinger, som kunden er autoriseret til at yde. Varerne, materialer og undervisning eller billeder må ej heller anvendes i forbindelse med undervisningsøjemed, med mindre B2B kunden har en skriftlig tilladelse fra  IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy og er korrekt autoriseret hertil.

Den professionelle kunde sikre sig, at kurser er gennemført som anvist, forklaret og beskrevet under et hvert kursus. Alt materiale sendes til den enkelte kunde ved køb af kurser online. Alle forløb skal være afsluttede før der udstedes et endeligt bevis for et gennemført kursus.

Den professionelle kunde sikrer, at anvisninger, instruktioner eller advarsler er synlige for enhver forbruger eller potentiel forbruger, der kan få direkte adgang til produkterne.

PROFESSIONEL BEHANDLER ANSVAR
ANSVARSBEGRÆNSNING

I det omfang IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy, i henhold til lov om service- produktansvar kan gøres ansvarlig overfor kunden, er IZANEL Copenhagens ansvar begrænset til produktansvaret, og omfatter således ikke ansvar for eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. påtager sig intet ansvar som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.

BETALING OG LEVERING:
Du kan betale med VisaDankort, VISA, Faktura (kun erhvervskunder) eller mobilepay.
Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordrefeltet.
E-mailadressen og personlige oplysninger kan altid ændres ved gå til “din profil” når du er logget ind på vores websted.

REKLAMATION, FEJL, MANGLER & MANGLENDE LEVERING – fysiske produkter:
Forbrugerkøb: Evt. fejl og mangler skal du oplyse os inden for rimelig tid. Rimelig tid er 14 dage. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvad fejlen eller manglen består af.

Handelskøb: Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.

Eventuelle undskyldelige grunde har ikke betydning. Så hvis du er på ferie, messe, syg, rejse eller tilsvarende og ikke reklamerer rettidigt vil dit krav om mangler være fortabt.

RETTIGHEDER OG RETURRET:
Køb af onlineprodukter, webinarer og andre online arrangementer hos IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Der ydes 14 dages returret på ikke-digitale produkter. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på info@izanel.dk og du vil få alle pengene tilbage.

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og onlineprodukter, tekster og billeder tilhører IZANEL Copenhagen & IZANEL Academy

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.

Alle onlineprodukter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy, ligesom det ikke må bruges helt eller delvist i undervisningsøjemed.

Ved brud af IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy vilkår forbeholder vi os uden varsel eller uden ansvar over for dig suspendere eller deaktivere din konto eller på anden måde suspendere eller opsige adgangen til eller nægte at levere tjenester på ethvert tidspunkt efter vores eget skøn, herunder uden begrænsning.

PRISER & GEBYRER:
IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy henvender sig til erhvervskunder samt private kunder og alle priser er derfor angivet i danske kroner inkl. moms.

Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

AFLYSNING ELLER UDEBLIVELSE
WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS som afholdes fysisk:

Alle kursustilmeldinger er bindende.
Kort tid efter kursustilmelding fremsendes bekræftelse på tilmelding sammen med faktura eller depositumfaktura. Faktura skal betales med den frist, der er angivet på fakturaen, typisk senest 1 måned inden kursusstart. Manglende rettidig betaling anses ikke som afmelding.

Ved afmelding ind til 21 dage før kursusstart krediteres 75% af det samlede kursusbeløb. Ved afmelding mellem 8 og 20 dage før kursusstart krediteres 25% af kursusbeløbet og ved senere afmelding eller manglende fremmøde finder ingen refusion sted. Enhver afmelding skal ske skriftligt til info@izanel.dk.

Rykning af kurser kan ske indtil 30 dage før kurset afholdes, uden gebyr. Rykning af kursus indtil 30 dage før kursusstart vil der være et administrationsgebyr på 20% af kursets pris for genbooking.

KURSUS & SYGDOM

Såfremt du er forhindret i at møde op til kursusstart pga. akut sygdom, tilbyder vi dig et nyt kursus til 25% af den oprindelige betalte kursuspris. Såfremt du bliver syg efter at være startet på et kursusforløb, forsøger vi der imod at finde plads til dig på et andet kursus vedr. hele tabte kursusdage, I dette tilfælde refunderes ikke nogle penge men vi gør alt for at få dig igennem et kursus tilsvarende det du har købt.

Du kan overdrage kurset til en anden, såfremt krævede kursusforudsætninger er opfyldte. I så fald skal IZANEL Copenhagen have besked senest dagen før kursusstart på info@izanel.dk.

Vi forsøger så vidt muligt at gennemføre alle planlagte kurser, men forbeholder os retten til med kort varsel at aflyse eller flytte kurserne som følge af fx. akut sygdom eller manglende tilmeldinger. Sker dette, vil vi hurtigst muligt finde en ny kursusdato og sted til dig, og lykkes det ikke kan du få din betaling for det aflyste kursus refunderet.

KURSER AFHOLDES

Kurser afholdes på forskellige adresser. Disse er man så vidt muligt på forhånd informeret om. Vi bestræber os altid på at finde steder som er i nærheden af dig, hvis altså kurset afholdes på Fyn og Jylland. På Sjælland afholdes kurser på Godthåbsvej 177 – 2720 Vanløse

BONUSPRODUKTER

I tilfælde af, der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

ÆNDRE KORT/ANGIVE NYT KORT:
Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via din faktura, hvor du altid, på hver faktura, finder et link til at opdatere dine kortinfo.

IKKE AFHENTEDE PAKKER
Får vi pakker retur, der ikke er afhentet eller pakker der omdirigeres og vi opkræves for det, vil du blive faktureret beløbet, du betaler du selv for at få varen tilsendt igen i så fald den er kommet retur. Hertil lægges et håndteringsgebyr på 150 kroner eksklusive moms. Ønsker du mod formodning ikke at få varen tilsendt igen, bliver håndteringsgebyret fratrukket varens pris.

KORTTYPER:
Vi modtager VisaDankort & VISA
Faktura kan udstedes til erhvervsdrivende efter aftale kontakt IZANEL Copenhagen på info@izanel.dk

LINKS TIL TREDJEPART – SAMARBEJDESPARTNERE
Ethvert websted, der er tilgængeligt via links indlejret på webstedet, der tager dig væk fra webstedet, er ikke under IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy kontrol, og vi er ikke ansvarlige for indholdet, produkterne, tjenesterne eller vilkårene på et linket websted. Alle sådanne websteder er underlagt vilkårene, betingelserne, politikkerne og procedurerne for ejeren af ​​et sådan websted og ikke disse Vilkår. I overensstemmelse hermed fraskriver IZANEL Copenahgen og IZANEL Academy sig udtrykkeligt og har intet ansvar eller ansvar for indholdet, materialerne, nøjagtigheden af ​​informationen og / eller kvaliteten af ​​de produkter eller tjenester, der leveres af, tilgængelige gennem eller annonceres på sådanne websteder tilgængelige via links på webstedet. Vi opfordrer dig til at læse de gældende vilkår og betingelser for at forstå dine rettigheder og forpligtelser.

ÆNDRING AF VILÅR
IZANEL Copenhagen og IZANEL Academy kan ændre vilkårene og betingelserne i disse Vilkår til enhver tid efter eget skøn. Din fortsatte brug af webstedet eller tjenesterne efter en sådan ændring betragtes som en anerkendelse og accept af det.

PERSONDATAPOLITIK
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Izanel.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige er izanel.dk
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til izanel.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Izanel.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til  izanel.com på info@izanel.dk

TREDJEPARTS WEBSTEDER
Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af ​​vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

IZANEL.DK eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til Websitet og alle materialer lagt ud på Websitet. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på Websitet. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

Ved bestilling af izanel.dk, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om izanel.dk, myStylist.dk Produkter og/eller Abonnementer, som du har anført på Websitet, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores Website, på sociale medier og ved anden markedsføring.

LOVVALG OG TVISTER

Disse vilkår skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit samarbejde med myStylist, skal afgøres ved de danske civile domstole

KLAGEGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@izanel.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

Telefon: 4171 5000
Email: kfst@kfst.dk